Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 10


Μέτρο 10 "Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα"

Το Μέτρο στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων τα οποία προκύπτουν από γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και δράσεις μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Δικαιούχοι είναι γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις για πέντε έτη, με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της δέσμευσης.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις ακόλουθες Δράσεις

10.1.1 «Αποκλεισμός της χρήσης Χημικών Ζιζανιοκτόνων σε συγκεκριμένες καλλιέργειες»
10.1.2 «Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών»
10.1.3 «Στοχευμένες αγροπεριβαλλοντικές δράσεις στην καλλιέργεια της πατάτας και των εσπεριδοειδών»
10.1.4 «Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της Μπανάνας»
10.1.5 «Μείωση απαιτήσεων νερού άρδευσης σε επίπεδο υδροφορέα»
10.1.6 «Προστασία Φυσικής Βλάστησης και Χαρακτηριστικών του Τοπίου, για σκοπούς βιοποικιλότητας και μείωσης της διάβρωσης»
10.1.7 «Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων»
10.1.8 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπέλου»
10.1.9 «Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων»
10.1.10 «Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά»
10.1.11 "Περιβαλλοντικές δράσεις σε περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας"
10.1.12 "Εθελοντικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εχθρών και ασθενειών στα οινοποιήσιμα και επιτραπέζια αμπέλια"
10.1.13 "Εφαρμογή πυροπροστατευτικών χειρισμών σε παραδασόβιες εκτάσεις καλλιεργούμενες με σιτηρά"
Περιοχές Εφαρμογής Δράσεων 10.1.2Β2,10.1.11,10.1.12,10.1.13

  • Τρίτη προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων: 19 Μαρτίου - 19 Απριλίου 2018 (14 Μαϊου με ποινή)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΑΕΕ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΗ 2021-Έκδοση 3.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ_ΕΑΕΕ_2021.pdfNo documents found

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
    http://www.capo.gov.cy/capo/capo.nsf/All/E0607F201661A408C225851C003DD7F8?OpenDocument

Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ