Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Προγραμματικό Έγγραφο


Τίτλος
Ημερομηνία Έγκρισης
5η τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (6η έκδοση)
Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
6η τροποποίηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (7η έκδοση)
Programme_2014CY06RDNP001_7_1_en.pdfProgramme_2014CY06RDNP001_7_1_en.pdf
Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 25 Μαϊου 2021
2021 05 26 CY DECISION VERSION EL (1).pdf2021 05 26 CY DECISION VERSION EL (1).pdf
2011 05 26 CY ANNEX VERSION EL.pdf2011 05 26 CY ANNEX VERSION EL.pdf


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Programme_2014CY06RDNP001_7_1_en.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2021 05 26 CY DECISION VERSION EL (1).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2011 05 26 CY ANNEX VERSION EL.pdf


No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ