Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Δημοσιεύσεις

- Άρθρο για τις περιβαλλοντικές δράσεις_Φιλελεύθερος 18.3.2017
- Δημόσιευμα για έγκριση έργων Μέτρου 7
- Διαφημιστικό σποτ Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα"
- Συνέντευξη Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στον Φιλελεύθερο - 15/5/2016


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ