Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Δημοσιεύσεις

- Άρθρο για τις περιβαλλοντικές δράσεις_Φιλελεύθερος 18.3.2017
- Δημόσιευμα για έγκριση έργων Μέτρου 7
- Συνέντευξη Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στον Φιλελεύθερο - 15/5/2016


Μήνυμα Υπουργού

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Καθεστώς 16.4

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΙΓΕ