Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Πρακτικά συνεδριάσεων

 • 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης_15 Ιανουαρίου 2016
 • 2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης_17 Ιουνίου 2016
 • 3η Συνεδρίασης Επιτροπή Παρακολούθησης_
 • 4η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης
 • 5η Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 - 12 Ιουνίου 2019
 • 6η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 (τηλεδιάσκεψη 16 Δεκεμβρίου 2020)
 • 7η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης - (15 Ιουνίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης)

 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

  Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

  Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

  Διαφημιστικό σποτ

  facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή

  Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

  ΕΑΔ

  ΙΓΕ