Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 10.1.9 "Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση και βιώσιμη χρήση σε παραδοσιακές φυλές ζώων"Στόχος του καθεστώτος, είναι η παροχή κινήτρων για διατήρηση των υπό εξαφάνιση πληθυσμών σε παραδοσιακές φυλές ζώων.

Οι παραδοσιακές φυλές είναι:

   • η αυτόχθονη (ντόπια) φυλή βοοειδών (Κypriaki cow)
   • η ντόπια φυλή προβάτου (κυπριακό παχύουρο πρόβατο)
   • η ντόπια φυλή αίγας (αίγα Μαχαιρά)
Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον γεωργό στα πλαίσια καθεστώτος είναι:

  1. Διατήρηση και αύξηση των πληθυσμών των απειλούμενων με εξαφάνιση ζώων.

  2. Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου ζώων με κατάλογο των ζώων τα οποία εκτρέφονται στην μονάδα και αφορούν το συγκεκριμένο καθεστώς.


Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται στα €240/μονάδα ζωικού κεφαλαίου.
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ