Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Ενεργά Μέτρα


Στο παρόν στάδιο αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στα ακόλουθα Μέτρα

Μέτρο
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομήνια λήξης υποβολής αιτήσεων
Καθεστώς 16.4 "Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές"
23 Απριλίου 2021
29 Οκτωβρίου 2021
Καθεστώς 3.2 "Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται
από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά"
14 Μαϊου 2021
29 Οκτωβρίου 2021
5 Αυγούστου 2019
9 Δεκεμβρίου 2022
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ