Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Ενεργά Μέτρα


Στο παρόν στάδιο αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στα ακόλουθα Μέτρα

Μέτρο
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομήνια λήξης υποβολής αιτήσεων
15 Νοεμβρίου 2019
3 Ιουλίου 2020
Μέτρο 9 " Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών"
10 Δεκεμβρίου 2019
10 Απριλίου 2020
23 Δεκεμβρίου 2019
31 Ιουλίου 2020 (για Α΄προκήρυξη)
31 Ιουλίου 2020 (για Β΄προκήρυξη)
5 Αυγούστου 2019
10 Δεκεμβρίου 2020
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ