Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Ενεργά Μέτρα


Στο παρόν στάδιο αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στα ακόλουθα Μέτρα

Μέτρο
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομήνια λήξης υποβολής αιτήσεων
Μέτρο 12 « Ενίσχυση στο πλαίσιο NATURA 2000 και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα»
18 Μαρτίου 2019
18 Απριλίου 2019 (14 Μαϊου με ποινή)
Μέτρο 13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα»
18 Μαρτίου 2019
18 Απριλίου 2019 (14 Μαϊου με ποινή)
15 Απριλίου 2019
15 Μαϊου 2019
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ