Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Ενεργά Μέτρα


Στο παρόν στάδιο αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στα ακόλουθα Μέτρα

Μέτρο
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομήνια λήξης υποβολής αιτήσεων
Μέτρο 7 "Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές"
4 Μαρτίου 2022
4 Μαϊου 2022 (παράταση μέχρι Μαϊου 2022)
7 Φεβρουαρίου 2022
20 Μαϊου 2022 (παράταση μέχρι 20 Ιουλίου 2022
7 Φεβρουαρίου 2022
20 Μαϊου 2022 (παράταση μέχρι 20 Ιουλίου 2022)
7 Φεβρουαρίου 2022
20 Μαϊου 2022 (παράταση μέχρι 20 Ιουλίου 2022)
Μέτρο 14 "Καλή διαβίωση των ζώων / αιγοπροβάτων"
10 Μαϊου 2022
27 Μαϊου 2022
Καθεστώς 10.1.9 ¨Διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων"
10 Μαϊου 2022
20 Μαϊου 2022
5 Αυγούστου 2019
9 Δεκεμβρίου 2022
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ