Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Ενεργά Μέτρα


Στο παρόν στάδιο αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στα ακόλουθα Μέτρα

Μέτρο
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομήνια λήξης υποβολής αιτήσεων
Καθεστώς 16.4 "Βραχείες Αλυσίδες και Τοπικές Αγορές"
23 Απριλίου 2021
23 Ιουλίου 2021
Μέτρο 21 "Έκτακτη προσωρινή ενίσχυση λόγω COVID -19 (Πατατοκαλλιέργεια, φυλλοβόλα)
Εντός των επόμενων ημερών
Μέτρο 21 " Έκτακτη προσωρινή ενίσχυση λόγω COVID -19 (Κουμανδαρία)
14 Μαϊου 2021
28 Μαϊου 2021
Καθεστώς 3.2 "Ενίσχυση για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που εφαρμόζονται
από ομάδες παραγωγών στην εσωτερική αγορά"
14 Μαϊου 2021
27 Ιουλίου 2021
Καθεστώς 10.1.9 "Αγροπεριβαλλοντικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση παραδοσιακών φυλών ζώων"
5 Μαϊου 2021
21 Μαϊου 2021
15 Ιουνίου (με ποινή)
Μέτρο 14 "Καλή διαβίωση των ζώων / Αιγοπροβάτων"
5 Μαϊου 2021
21 Μαϊου 2021
15 Ιουνίου (με ποινή)
19 Μαρτίου 2021
15 Απριλίου 2021
10 Μαϊου 2021 (με ποινή)
Μέτρο 11 "Βιολογική Γεωργία"
19 Μαρτίου 2021
15 Απριλίου 2021
10 Μαϊου 2021 (με ποινή)
Μέτρο 12 "Ενισχύσεις στο πλαίσιο του NATURA 2000"
19 Μαρτίου 2021
15 Απριλίου 2021
10 Μαϊου 2021 (με ποινή)
Μέτρο 13 "Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα"
19 Μαρτίου 2021
15 Απριλίου 2021
10 Μαϊου 2021 (με ποινή)
5 Αυγούστου 2019
9 Δεκεμβρίου 2022
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ