Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ενεργά Μέτρα


Στο παρόν στάδιο αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στα ακόλουθα Μέτρα

Μέτρο
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομήνια λήξης υποβολής αιτήσεων
Καθεστώς 1.3 "Βραχυπρόθεσμες επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση"
28 Φεβρουαρίου 2017
30 Μαϊου 2017
1 Μαρτίου 2017
4 Μαϊου 2017 (22 Μαϊου 2017 με ποινή)
1 Μαρτίου 2017
4 Μαϊου 2017 (22 Μαϊου 2017 με ποινή)
1 Μαρτίου 2017
4 Μαϊου 2017 (22 Μαϊου 2017 με ποινή)
24 Απριλίου 2017
31 Μαϊου 2017
7 Απριλίου 2017
30 Νοεμβρίου 2017
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023No documents found


Μήνυμα Υπουργού

Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΙΓΕ