Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Ενεργά Μέτρα


Στο παρόν στάδιο αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στα ακόλουθα Μέτρα

Μέτρο
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομήνια λήξης υποβολής αιτήσεων
15 Ιανουαρίου 2018
13 Ιουλίου 2018
5 Μαρτίου 2018
5 Ιουλίου 2018
30 Απριλίου 2018
4 Σεπτεμβρίου 2018
ΟΤΔ "Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού" - Καθεστώς 19.2 - Δράση 19.2.2 "Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες"
7 Μαϊου 2018
7 Σεπτεμβρίου 2018
Καθεστώς 4.3.1 "Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη"
7 Μαϊου 2018
10 Δεκεμβρίου 2018
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικές Δράσεις 2018

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ