Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 10.1.10 "Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με εντομοφάγα πτηνά"Στόχος του καθεστώς είναι η διασφάλιση της αρμονικής συνύπαρξης των εντομοφάγων πτηνών με τις μέλισσες, ιδιαιτέρως κατά τις μεταναστευτικές περιόδους.

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον γεωργό στα πλαίσια καθεστώτος είναι:

    • Προβαίνει σε κατάλληλους μελισσοκομικούς χειρισμούς έτσι ώστε να διατηρεί καθ όλη τη διάρκεια του καθεστώτος τον αρχικό αριθμό μελισσοσμηνών (που δήλωσε κατά την ένταξη του στο Καθεστώς) και ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθεί κάτω του 20% ή κάτω από 20 μελισσοσμήνη.
    • Ο μέγιστος αριθμός κυψελών που διατηρεί ανά μελισσοκομείο να μην υπερβαίνει τις 100 κυψέλες (σχηματισμός νέου μελισσοκομείου) καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος.
    • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ μελισσοκομείων του ιδίου αιτητή, να μην είναι μικρότερη των 500 μέτρων, για τη περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου κάθε έτους.
    • Ο μελισσοκόμος θα πρέπει μα εγκαταστήσει ποτίστρα στο μελισσοκομείο, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το μελισσοκομείο κατά την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου, την οποία να διατηρεί σε λειτουργική κατάσταση.
Τήρηση αρχείου μελισσοκόμου όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, δραστηριότητες του μελισσοκόμου.

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται στα €8 / μελισσοσμήνος.
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ