Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Ενδιάμεσες αξιολογήσεις


Σύμφωνα με το Άρθρο 56 του ΕΚ 1303/2013 η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται αξιολόγησεις, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεων.

  • Δείκτης πουλιών αγροτικών Περιοχών
    Ο υπολογισμό του δείκτη των πουλιών των αγροτικών περιοχών ανατέθηκε στον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, μετά την διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού. Η τελική έκθεση στα πιο κάτω αρχεία
  • Ενδιάμεση αξιολόγηση ΠΑΑ 2014-2020
Στο πλαίσιο της ενισχυμένης έκθεσης προόδου του ΠΑΑ 2014-2020, υποβλήθηκε και αξιολόγηση του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε απο ανεξάρτητους αξιολογητές.
  • Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης της Τεχνικής Υποστήριξης καθώς και της υλοποίησης της Στρατηγικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
    συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για βελτίωση
  • Υπολογισμός τιμών αγροπεριβαλλοντικών δεικτών
  • Αξιολόγηση Μέτρου 14
  • Εκθεση Ενδιάμεσης αξιολόγησης ΠΑΑ 2019


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τελική Έκθεση Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών - Παραρτήματα_.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τελική Έκθεση Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κεφάλαιο 7 Ετήσιας Εκθεσης 2017 Αξιολόγηση ΠΑΑ 2014_2020.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΑ 2014-2020.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 82560265.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παράρτημα 5 δεικτών (final).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αξιολόγηση Μέτρου 14 Καλή διαβιώση αιγοπροβάτων.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1o Paradoteo_teliki_ekthesi_RDP2014-20_FINAL.pdfNo documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ