Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Ενδιάμεσες αξιολογήσεις


Σύμφωνα με το Άρθρο 56 του ΕΚ 1303/2013 η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται αξιολόγησεις, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεων.

 • Δείκτης πουλιών αγροτικών Περιοχών
  Ο υπολογισμό του δείκτη των πουλιών των αγροτικών περιοχών ανατέθηκε στον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, μετά την διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού. Η τελική έκθεση στα πιο κάτω αρχεία
 • Ενδιάμεση αξιολόγηση ΠΑΑ 2014-2020
Στο πλαίσιο της ενισχυμένης έκθεσης προόδου του ΠΑΑ 2014-2020, υποβλήθηκε και αξιολόγηση του Προγράμματος που πραγματοποιήθηκε απο ανεξάρτητους αξιολογητές.
 • Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης της Τεχνικής Υποστήριξης καθώς και της υλοποίησης της Στρατηγικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
  συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για βελτίωση
 • Υπολογισμός τιμών αγροπεριβαλλοντικών δεικτών
 • Αξιολόγηση Μέτρου 14
 • Εκθεση Ενδιάμεσης αξιολόγησης ΠΑΑ 2019
 • Αξιολόγηση Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020
 • Ενδιάμεση Έκθεση σχετικά με το Μ12 "Natura 2000"


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τελική Έκθεση Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών - Παραρτήματα_.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Τελική Έκθεση Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κεφάλαιο 7 Ετήσιας Εκθεσης 2017 Αξιολόγηση ΠΑΑ 2014_2020.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΑ 2014-2020.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 82560265.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παράρτημα 5 δεικτών (final).pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αξιολόγηση Μέτρου 14 Καλή διαβιώση αιγοπροβάτων.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1o Paradoteo_teliki_ekthesi_RDP2014-20_FINAL.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έκθεση Προόδου Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών Δεκέμβριος 2019 - Παραρτήματα_20191212.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έκθεση Προόδου Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών Δεκέμβριος 2019_20191212.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Agroperivallontika.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ενδιάμεση Έκθεση σχετικά με το Μ12.pdfNo documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ