Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Ενδιάμεσες αξιολογήσεις


Σύμφωνα με το Άρθρο 56 του ΕΚ 1303/2013 η Διαχειριστική Αρχή διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται αξιολόγησεις, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεων.2021.doc.pdf SWOT V5 FINAL 04.2021.doc.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Έκθεση Ολοκλήρωσης Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών Φεβρουάριος 2021.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παραρτήματα Έκθεση Ολοκλήρωσης Δείκτης Πουλιών Γεωργικών Περιοχών Φεβρουάριος 2021.pdfNo documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ