Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 16


Μέτρο 16 "Συνεργασία"

Το Μέτρο της συνεργασίας στοχεύει στην στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης, μέσω δραστηριοτήτων που προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του αγροδιατροφικού και δασοκομικού τομέα ώστε να εργαστούν από κοινού με στόχο την πραγματοποίηση έργων καινοτομίας για τα Κυπριακά δεδομένα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε έργα συνεργασίας που προάγουν την ανταγωνιστικότητα, το περιβάλλον και τη μεταφορά γνώσεων, εμπειριών και καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές αλλά και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα.

To Μέτρο αποτελείται απο τα ακόλουθα Καθεστώτα

Καθεστώς
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
Α Προκήρυξη
Α' Φάση - 15 Ιανουαρίου 2018
Β Προκήρυξη - Α Φάση
15 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη Φάσης Β
23 Δεκεμβρίου 2019
Α Προκήρυξη
Α Φάση - 31 Ιουλίου 2018
Β Προκήρυξη - Α Φάση
14 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη Φάσης Β
31 Αυγούστου 2020
(για τις Ε.Ο. Α΄ προκήρυξης)
31 Αυγούστου 2020
(για τις Ε.Ο. Β' προκήρυξης)
A' Προκήρυξη
15 Σεπτεμβρίου 2017

Β' Προκήρυξη
10 Σεπτεμβρίου 2019

Γ΄ Προκήρυξη
23 Απριλίου 2021
Α΄Προκήρυξη
15 Φεβρουαρίου 2018

Β' Προκήρυξη
29 Νοεμβρίου 2019

Γ' Προκήρυξη
23 Ιουλίου 2021No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ