Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Δημοσιεύσεις



Διαφημιστικό σποτ Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα"


Η Διαχειριστική Αρχή στα πλαίσια της Στρατηγικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Προγράμματος έχει ετοιμάσει διαφημιστικά μηνύματα προς ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Το παρόν διαφημιστικό μήνυμα στοχεύει στην ανάδειξη της καθοριστικής συμβολής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα καθώς και του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε τις τηλεοπτικές διαφήμισεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

Τηλεοπτική διαφήμιση με θέμα "Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα"

Τηλεοπτική διαφήμιση με θέμα "Προστατεύοντας το περιβάλλον"



Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ