Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

ΔημοσιεύσειςΔιαφημιστικό σποτ Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 "Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα"


Η Διαχειριστική Αρχή στα πλαίσια της Στρατηγικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Προγράμματος έχει ετοιμάσει διαφημιστικά μηνύματα προς ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Το παρόν διαφημιστικό μήνυμα στοχεύει στην ανάδειξη της καθοριστικής συμβολής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα καθώς και του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε την τηλεοπτική διαφήμιση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης "Ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα"Μήνυμα Υπουργού

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Καθεστώς 16.4

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ