Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Εκ των υστέρων αξιολόγηση


Η εκ των υστέρων αξιολόγηση διενεργείται μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος και εξετάζει την αποτελεσματικότητα και απόδοση του Προγράμματος και τη συμβολή του στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Tην Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα με θέμα "Εκ των υστέρων αξιολόγηση Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013"

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους ανεξάρτητους αξιολογητές που ανέλαβαν την ευθύνη για την εκπόνηση της εκ των υστέρων αξιολόγησης, μεταξύ άλλων, για τα ακόλουθα:

· Τα γενικά χαρακτηριστικά και τις μεταβολές στο τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων κατά την χρονική περίοδο 2007-2015,

· τα αποτελέσματα εφαρμογής των Μέτρων του Προγράμματος ανά άξονα προτεραιότητας

· τα κύρια συμπεράσματα από την εφαρμογή των Μέτρων και

· την εκτίμηση κοινών δεικτών επιπτώσεων οικονομικού ενδιαφέροντος.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ExPost.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Pararthmata_ExPost.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Κοινοί Δείκτες Ενδιαφέροντος.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Άξονας 3&4.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Άξονας 2.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Άξονας 1.ppt

Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Εισαγωγική Παρουσίαση.ppt


No documents found


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ