Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 10.1.2 «Εφαρμογή αμειψισποράς στην καλλιέργεια της πατάτας και των σιτηρών»Α. Πατάτες

Σε ότι αφορά τις πατάτες εφαρμόζεται καλλιεργητικό σύστημα τριετούς αμειψισποράς σε δύο κύκλους (έξι έτη συνολικά) με υποχρεωτική εφαρμογή χλωρής λίπανσης, που περιλαμβάνει εναλλαγή με ένα χρόνο πατάτες, ένα χρόνο άλλη ετήσια καλλιέργεια εκτός των σολανοειδών και ένα χρόνο αποκλειστική εφαρμογή χλωρής λίπανσης.

Β. Σιτηρά

Σε ότι αφορά τα σιτηρά, θα εφαρμόζεται σύστημα εξαετούς αμειψισποράς. Όπως και στην περίπτωση της πατάτας ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος με την υποβολή της αίτησης να τηρήσει εξαετές πρόγραμμα αμειψισποράς, σε δύο τριετείς κύκλους. Σύμφωνα με την στοχοθέτηση του καθεστώτος, γίνεται διαφοροποίηση του προγράμματος αμειψισποράς, σύμφωνα με την περιοχή ως ακολούθως:

Β.1. Το πρόγραμμα αμειψισποράς θα πρέπει ανά τριετία να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ψυχανθή ή μίγμα, χλωρή λίπανση και σιτηρά σε ξεχωριστά διαδοχικά έτη, με τη δυνατότητα χρήσης πιστοποιημένου σπόρου κάθε έτος κατ΄ επιλογή του γεωργού. Εφαρμόζεται σε όλες τις περιοχές της Κύπρου.

Β.2. Το πρόγραμμα αμειψισποράς θα πρέπει ανά τριετία να περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο έτη με ψυχανθή ή μίγμα χωρίς να συγκομίζεται (μέχρι τέλος Ιουλίου κάθε έτους) και ένα έτος με σιτηρά. Εφαρμόζεται στις 6 περιοχές που περιλαμβάνονται στον χάρτη για το καθεστώς, για σκοπούς διατήρησης της βιοποικιλότητας. Για τις εκτάσεις που μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς Β2 ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί.

Για όλα τα καθεστώτα, ο δικαιούχος θα πρέπει να τηρεί αρχείο γεωργού με όλες τις γεωργικές πρακτικές που σχετίζονται με την εφαρμογή των προνοιών του καθεστώτος.

Ύψος Ενίσχυσης

Α. Για την εφαρμογή τριετούς συστήματος αμειψισποράς στην πατάτα θα παρέχεται ετήσια ενίσχυση €700 / εκτάριο.

Β.1. Για την εφαρμογή τριετούς συστήματος αμειψισποράς στα σιτηρά θα παρέχεται ενίσχυση €220 / εκτάριο και €45 / εκτάριο για την αγορά πιστοποιημένου σπόρου.

Β.2. Για την εφαρμογή τριετούς συστήματος αμειψισποράς στα σιτηρά χωρίς συγκόμιση των ψυχανθών, θα παρέχεται ενίσχυση €300 / εκτάριο.
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ