Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Μέτρο 8


Μέτρο 8 "Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτιώση της βιώσιμοτητας των δασών"

Το Μέτρο αποσκοπεί:No documents found


Μήνυμα Υπουργού

Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΙΓΕ