Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Εκ των προτέρων αξιολόγησηΗ εκ των προτέρων αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για τη βελτιώση της ποιότητας σχεδιασμού του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και υποβλήθηκε στην επιτροπή μαζί με το Πρόγραμμα. Στόχος της είναι να προσδιοριστούν και να αποτιμηθούν οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες ανάγκες, οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρόσθετα εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο λήφθηκαν υπόψη οι προτεραιότητες που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο καθώς και η ποιότητα των διαδικασιών υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος και η κατανομή των οικονομικών πόρων.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat EXANTE_RDP.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat SMEEP-RDP-CY.pdf


No documents found


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ