Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 13


Μέτρο 13 "Πληρωμές σε Περιοχές με Φυσικά ή άλλα Μειονεκτήματα"

Με το Μέτρο καθιερώνεται καθεστώς ενίσχυσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικές περιοχές (ορεινές περιοχές, περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα), για αντιστάθμιση μέρους των οικονομικών απωλειών που προκύπτουν κατά την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα

Καθεστώς
Επιλεξιμότητα Περιοχών
13.1 «Ορεινές Περιοχές»
    • υψόμετρο ≥ 800 μέτρα
    • υψόμετρο ≥500 μέτρα έως ≤ 800 μέτρα και κλίση εδάφους ≥15%

13.2 «Περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα»
    • Υφιστάμενος κατάλογος ΠΑΑ 2007-2013 (μέχρι το 2018)

13.3 «Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα»
    • Περιοχές Νεκρής Ζώνης
    • Ορεινές Περιοχές που δεν εντάσσονται στην κατ. Α
    • Διαμέρισμα Πύργου Τηλλυρίας
 • Τρίτη Προκήρυξη: 19 Μαρτίου - 19 Απριλίου 2018 (14 Μαϊου με ποινή)
 • Τέταρτη Προκήρυξη: 18 Μαρτίου - 18 Απριλίου 2019 (14 Μαϊου με ποινή)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2018.pdfNo documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ