Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Γενικά


Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης μια από τις υποχρεώσεις των Κρατών Μελών είναι η αξιολόγηση.

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων καθώς και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεων τους.

Οι αξιολογήσεις γίνονται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που είναι αρμόδιες για την υλοποίηση του προγράμματος.

Οι αξιολογήσεις του προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα:


    1. Εκ των προτέρων αξιολόγηση

    2. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού

    3. Εκ των υστέρων αξιολόγησηNo documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ