Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 6


Μέτρο 6 "Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών"

Το Μέτρο παρέχει οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση νέων, άνω των 18 και κάτω των 40 ετών, στον τομέα της γεωργίας. Στόχος είναι η ενθάρρυνση νέων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της γεωργίας.


1η Προκήρυξη Μέτρου

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
9 Μαϊου 2016
17 Οκτωβρίου 2016
7 Φεβρουαρίου 2022
20 Μαϊου 2022


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση.pdf

Διευκρίνηση.pdf 1.Διευκρίνηση.pdf

.Διευκρίνηση.pdf 2..Διευκρίνηση.pdf

Διευκρίνηση.pdf 3.Διευκρίνηση.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση 4 1 και 6 1.pdf

1.7z B προκήρυξη 6.1.7z

Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Αναθεωρημένα Αρχεία.rar


No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ