Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 7


Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»


Το Μέτρο στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των αγροτικών περιοχών καθώς και την υλοποίηση έργων υποδομής που θα συμβάλουν στην βελτιώση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Τα έργα υποδομής στο πλαίσιο του Μέτρου δεν θα υλοποιούνται σε αστικές περιοχές.

Στο πλαίσιο του Μέτρου εφαρμόζονται τα ακόλουθα Καθεστώτα

Καθεστώς
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
28 Ιουλίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Νοεμβρίου 2017
30 Νοεμβρίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Ιανουαρίου 2018
23 Απριλίου 2018
31 Μαϊου 2018
28 Ιουλίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Νοεμβρίου 2017
30 Νοεμβρίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Ιανουαρίου 2018
28 Ιουλίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Νοεμβρίου 2017
30 Νοεμβρίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Ιανουαρίου 2018

Στα πλαίσια της μεταβατικής περιόδου 2021-2022 το Μέτρο 7 προκηρύσσεται εκ νέου από τις 4 Μαρτίου 2022 μέχρι τις 4 Μαϊου 2022.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παραταση Μέτρου 7.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ AKAMA.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Ανακοίνωση 4ης προκήρυξης Μέτρου 7 _φιναλ.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 7 - 4η έκδοση.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 7 - 3η έκδοση.pdf


No documents found


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ