Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Μέτρο 7


Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»


Το Μέτρο στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των αγροτικών περιοχών καθώς και την υλοποίηση έργων υποδομής που θα συμβάλουν στην βελτιώση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Τα έργα υποδομής στο πλαίσιο του Μέτρου δεν θα υλοποιούνται σε αστικές περιοχές.

Στο πλαίσιο του Μέτρου εφαρμόζονται τα ακόλουθα Καθεστώτα

Καθεστώς
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
28 Ιουλίου 2016
30 Νοεμβρίου 2016
Προγραμματίζεται προκήρυξη εντός του 2017
28 Ιουλίου 2016
30 Νοεμβρίου 2016
28 Ιουλίου 2016
30 Νοεμβρίου 2016


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Αίτηση.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παραταση Μέτρου 7.pdf


No documents found


Μήνυμα Υπουργού

Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΙΓΕ