Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 4


Μέτρο 4 "Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού"

Το Μέτρο 4 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα των επενδύσεων στον αγροδιατροφικό τομέα του τόπου.

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Καθεστώτα

Καθεστώς
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
9 Μαϊου 2016

15 Νοεμβρίου 2019

7 Φεβρουαρίου 2022
17 Οκτωβρίου 2016

17 Ιουλίου 2020

20 Μαϊου 2022
10 Μαρτίου 2016
10 Ιουνίου 2016
Α Προκήρυξη
6 Απριλίου 2016
Β Προκήρυξη
7 Απριλίου 2017
Γ Προκήρυξη
7 Μαϊου 2018
Δ' Προκήρυξη
5 Αυγούστου 2019
Α Προκήρυξη
30 Οκτωβρίου 2016
Β Προκήρυξη
30 Νοεμβρίου 2017
Γ΄Προκήρυξη
10 Δεκεμβρίου 2018
Δ' Προκήρυξη
9 Δεκεμβρίου 2022
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023


Κατεβάστε το αρχείο τύπου PowerPoint Αναθεωρημένα Αρχεία.rar


No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ