Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 1


Μέτρο 1 "Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης"

Το Μέτρο στοχεύει στην επαγγελματική κατάρτιση και τον εμπλουτισμό γνώσεων και εμπειριών των γεωργοκτηνοτρόφων και των δασοκαλλιεργητών.

Το Μέτρο αποτελείται από τα ακόλουθα Καθεστώτα


Καθεστώς
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023
28 Φεβρουαρίου 2017
30 Μαϊου 2017
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
16 Ιουνίου 2017No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ