Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027Το τελικό κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τελική έγκριση στις 16 Νοεμβρίου 2022. Αναμένεται η επίσημη έγκριση περί τις αρχές Δεκεμβρίου 2022 έτσι ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση του από την 1η Ιανουαρίου 2023.

- Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ (κείμενο και παρουσιάση)

- Α.Α. 2 Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (κατηγορίες)

- Παρουσίαση για σιτοκαλλιεργητές

- Α.Π 3.1 Ε - Τύποι και ποσότητες λιπασμάτων
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ