Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027Το πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ υποβλήθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Δεκεμβρίου 2021. Αναμένονται οι γραπτές παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αρχές Απριλίου 2021.

Παράλληλα, η Διαχειριστική Αρχή και οι άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες συνεχίζουν την βελτίωση της ποιότητας του Στρατηγικού Σχεδίου και ιδιαίτερα την αναδιαμόρφωση συγκεκριμένων σημείων, τα οποία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας (π.χ. καθορισμός δεικτών, κατανομές ποσών, επιβεβαίωση ποσών ενίσχυσης). Ως εκ τούτου, η διαδικασία διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερομένους και ιδιαίτερα με τις αγροτικές οργανώσεις συνεχίζεται παράλληλα με τις συζητήσεις με την ΕΕ μέχρι την υποβολή του τελικού Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ.


Επισυνάπτεται πιο κάτω το πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο.


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat CY STRATEGIC PLAN FINAL.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παρουσίαση Στρατηγικού Σχεδίου διαβουλευση (1) (1).pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ