Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 10.1.7 "Συντήρηση υφιστάμενων ξεροληθιών εντός αγροτεμαχίων"Το Καθεστώς στοχεύει στην συντήρηση και διατήρηση των ξερολιθιών οι οποίες βρίσκονται εντός ή περιμετρικά των αγροτεμαχίων και έχουν περιληφθεί στην βάση δεδομένων του ΚΟΑΠ (LPIS).

Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον γεωργό στα πλαίσια καθεστώτος είναι:

    • H συντήρηση των ξερολιθιών με τον παραδοσιακό τρόπο. Θα πρέπει ο γεωργός να πραγματοποιεί επιδιορθώσεις μικρής κλίμακας ζημιών όπως π.χ. επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν μετακινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση σκυροδέματος ή άλλων συνδετικών ουσιών για σκοπούς σταθεροποίησης της κατασκευής.
    • Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, δραστηριότητες του γεωργού.

Ύψος Ενίσχυσης

Το ύψος ενίσχυσης για την εφαρμογή των επιλέξιμων δράσεων ανέρχεται:

  • €180 / εκτάριο στην καλλιέργεια των φυλλοβόλων και του παραδοσιακού τοπίου
  • €100 / εκτάριο για την αμπελοκαλλιέργειαΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ