Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας


Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και επικυρώθηκε απο το Υπουργικό ΣυμβούλιοΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης.pdf


No documents found


Μήνυμα Υπουργού

Αγροπεριβαλλοντικές Δράσεις

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΙΓΕ