Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 14


Μέτρο 14 "Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων"

Το Μέτρο θα έχει εφαρμογή σε όλους τους κτηνοτρόφους/ ιδιοκτήτες προβάτων ή/και αιγών με ελάχιστο κριτήριο τον αριθμό παραγωγικών προβατίνων/ θηλυκών αιγών τα 34 ζώα.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να αναλάβουν ένα διετές σχέδιο καλής διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων το οποίο θα περιλαμβάνει ετήσια ανασκόπηση της ευημερίας των αιγοπροβάτων, παρακολούθηση και τήρηση στοιχείων της ευημερίας των αιγοπροβάτων, ετήσιο σχέδιο προληπτικών ελέγχων. Παράλληλα υποχρεούνται να τύχουν εκπαίδευσης από το Τμήμα Γεωργίας σχετικής με τις επιλέξιμες δράσεις του μέτρου.

Πέραν των πιο πάνω βασικών προϋποθέσεων για ένταξη στο μέτρο οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αναλάβουν τουλάχιστον 3 από τις πιο κάτω 4 δράσεις:


  Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας

  B. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και εξάλειψη των ευνουχισμών

  Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα

  Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες

  Πρώτη Προκήρυξη

  24 Απριλίου 2017 μέχρι 31 Μαΐου 2017

  Προϋπολογισμός: €4.000.000

Υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας

Δεύτερη Προκήρυξη

22 Απριλίου 2019 μέχρι 6 Μαϊου 2019
Προϋπολογισμός: €4.000.000
Υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ενημερωτικό Έντυπο Μέτρο 14 _Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_τελικό_20190422.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση β προκήρυξης Μέτρου 14 (002).pdf

2019.docx Ανακοίνωση παράτασης Μέτρου 14.2019.docx


No documents found


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ