Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Μέτρο 14


Μέτρο 14 "Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων"

Το Μέτρο θα έχει εφαρμογή σε όλους τους κτηνοτρόφους/ ιδιοκτήτες προβάτων ή/και αιγών με ελάχιστο κριτήριο τον αριθμό παραγωγικών προβατίνων/ θηλυκών αιγών τα 34 ζώα.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να αναλάβουν ένα διετές σχέδιο καλής διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων το οποίο θα περιλαμβάνει ετήσια ανασκόπηση της ευημερίας των αιγοπροβάτων, παρακολούθηση και τήρηση στοιχείων της ευημερίας των αιγοπροβάτων, ετήσιο σχέδιο προληπτικών ελέγχων. Παράλληλα υποχρεούνται να τύχουν εκπαίδευσης από το Τμήμα Γεωργίας σχετικής με τις επιλέξιμες δράσεις του μέτρου.

Πέραν των πιο πάνω βασικών προϋποθέσεων για ένταξη στο μέτρο οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αναλάβουν τουλάχιστον 3 από τις πιο κάτω 4 δράσεις:


  Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας

  B. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και εξάλειψη των ευνουχισμών

  Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα

  Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες

  Πρώτη Προκήρυξη

  24 Απριλίου 2017 μέχρι 31 Μαΐου 2017

  Προϋπολογισμός: €4.000.000

Υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας

Δεύτερη Προκήρυξη

22 Απριλίου 2019 μέχρι 6 Μαϊου 2019
Προϋπολογισμός: €4.000.000
Υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας

Τρίτη Προκήρυξη

25 Μαϊου 2020 μέχρι 15 Ιουνίου 2020

Προϋπολογισμός €1.000.000

Υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ανακοίνωση Γ' Προκήρυξη Μέτρου 14_ΤΕΛΙΚΗ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής Ενημέρωσης Αιτητών Μετρο 14 _Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_FINAL_20200521_2.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Ενημερωτικό Έντυπο Μέτρο 14 _Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20200518.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΜΕΤΡΟ 14_FINAL_ ΑΙΤΗΣΗ_Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_20200518.doc


No documents found


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ