Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 10.1.4 "Διατήρηση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της Μπανάνας"Στόχος του καθεστώτος είναι η διατήρηση των περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών στην καλλιέργεια της μπανάνας.

Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου αφορούν:

    • Διατήρηση της περιβαλλοντικά φιλικής πρακτικής, η οποία αφορά την αφαίρεση των φυτών της φυτείας της προηγούμενης χρονιάς, των παλιών φύλλων των φυτών της υφιστάμενης φυτείας και εναπόθεση των φυτικών υπολειμμάτων που προκύπτουν, στο έδαφος μεταξύ των γραμμών.
    • Τήρηση αρχείου γεωργού όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς, δραστηριότητες του γεωργού.

Ύψος Ενίσχυσης

Ετήσια ενίσχυση € 800 / εκτάριο
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ