Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 7.5 «Επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»Το Καθεστώς 7.5 αποτελεί κίνητρο για νέες δραστηριότητες που θα αναζωογονήσουν την οικονομία των περιοχών αυτών, θα τις καταστήσουν πιο ελκυστικές και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.

Αφορά κυρίως τη στήριξη και ενθάρρυνση των δημόσιων επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού της Υπαίθρου, μέσω της υλοποίησης έργων υποδομής και δράσεων υποστηρικτικών του αγροτουρισμού σε δήμους/κοινότητες της υπαίθρου, στοχεύοντας στην προώθηση ήπιας τουριστικής ανάπτυξης ως κύρια διέξοδο οικονομικής διαφοροποίησης.

Στο Καθεστώς αυτό μπορούν να υλοποιηθούν κατηγορίες έργων ή συνδυασμός τους όπως:

    • Σημάνσεις/ θεματικές διαδρομές
    • Ανέγερση και αναβάθμιση κέντρων τουριστικής ενημέρωσης και εκθετηρίων
    • Ανέγερση τουριστικών καταφυγίων /ενημερωτικών κέντρωνΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ