Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 7.4 «Επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της αναψυχής και του πολιτισμού»Στόχος του Καθεστώτος 7.4 είναι η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημιουργία ή αναβάθμιση της κοινωνικής και πολιτιστικής υποδομής στις αγροτικές περιοχές, με στόχο την αναζωογόνηση του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος τους, την προσέλκυση επισκεπτών και την διατήρηση του πληθυσμού της.

Το Καθεστώς 7.4 καλύπτει τις ακόλουθες επενδύσεις:

    • εγκατάσταση επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων/υποδομής για στέγαση βασικών υπηρεσιών
    • πολιτιστικά κέντρα, τα οποία θα φιλοξενούν πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως θέατρο, μουσική, δημοτικούς χορούς, εκθέσεις ζωγραφικής, χειροτεχνίας
    • δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στις οποίες οι κάτοικοι των κοινοτήτων της υπαίθρου θα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
    • κέντρα ένταξης/ κινητοποίησης ανενεργού πληθυσμούΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ