Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 7.2 «Δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των τύπων υποδομών μικρής κλίμακας»Το Καθεστώς στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων ή δράσεων που θα συμπληρώσουν τυχόν υπάρχουσες και θα αφορούν κυρίως πλακοστρώσεις, διαμορφώσεις όψεων κτιρίων και άλλα έργα βελτίωσης της πρόσβασης στους δημοσίους χώρους, καθώς και υλοποίηση έργων κοινωνικών παροχών..

Πιο συγκεκριμένα μέσω του Καθεστώτος θα καλύπτονται επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία, βελτίωση ή και επέκταση έργων υποδομής όπως:

    • Ανέγερση, βελτίωση, και ανακαίνιση δημόσιων χώρων
    • Ανέγερση, βελτίωση κέντρων κοινωνικών υπηρεσιών/παροχών
    • Ανέγερση, βελτίωση κέντρων φροντίδας και εκπαίδευσηςΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ