Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 4.3.1 «Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη»


Μέσω του Καθεστώτος χρηματοδοτείται η δημιουργία απαραίτητων υποδομών για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της κτηνοτροφίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε κτηνοτροφική γη, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.

Οι επενδύσεις υπάγονται στις ακόλουθες 3 κατηγορίες:

      Α. Έργα υποδομής για τις κτηνοτροφικές περιοχές (αποκλειστικά βοοειδή και αιγοπρόβατα)

      Β. Έργα υποδομής στις κτηνοτροφικές ζώνες

      Γ. Μη παραγωγικές επενδύσεις για τον εξωραϊσμό του τοπίου εντός των κτηνοτροφικών περιοχών

Δικαιούχος του Καθεστώτος είναι το Τμήμα Γεωργίας

Α' Προκήρυξη: 6 Απριλίου 2016 – 30 Οκτωβρίου 2016

Β' Προκήρυξη: 7 Απριλίου 2017 - 30 Νοεμβρίου 2017

Γ' Προκήρυξη: 7 Mαιου 2018 - 10 Δεκεμβρίου 2018

Δ΄Προκήρυξη: 5 Αυγούστου 2019 - 10 Δεκεμβρίου 2020Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 4.3.1-Δ Προκήρυξη.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Δ Προκήρυξη-Καθεστώς 4-3-1.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ