Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 4.3.3 «Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών σε αρδευτικά έργα»Μέσω του Καθεστώτος θα ενισχυθεί η εγκατάσταση σε πιλοτική βάση έξυπνου λογισμικού συστήματος για την παρακολούθηση / αξιολόγηση της λειτουργίας του μεγαλύτερου υδατικού έργου που εκπονήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία, το Σχέδιο του Νότιου Αγωγού που αποτελείται από φράγματα, διυλιστήρια νερού, κεντρικούς παροχετευτικούς αγωγούς και αρδευτικά δίκτυα σε διάφορες κοινότητες των επαρχιών Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Δικαιούχος του Καθεστώτος είναι το Τμήμα Αναπτύξεως ΥδάτωνΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Προκήρυξης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ