Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 4.3.2 «Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία»Μέσω του Καθεστώτος ενισχύεται η δημιουργία υποδομής για ένταξη στο υδατικό ισοζύγιο ανακυκλωμένου νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξοικονόμηση ποσοτήτων φρέσκου νερού.

Οι επιλέξιμοι τύποι επενδύσεων είναι:

      • Κατασκευή νέας υποδομής διοχέτευσης ανακυκλωμένου νερού, επέκταση/βελτίωση υφιστάμενης υποδομής του δικτύου άρδευσης από το οποίο θα διοχετεύεται το ανακυκλωμένο νερό,
      • Κατασκευή υποδομής για αποθήκευση ανακυκλωμένου νερού
      • Δικαιούχος του Μέτρου είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Προκήρυξης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ