Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 4.3.2 «Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία»Μέσω του Καθεστώτος ενισχύεται η δημιουργία υποδομής για ένταξη στο υδατικό ισοζύγιο ανακυκλωμένου νερού τριτοβάθμιας επεξεργασίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξοικονόμηση ποσοτήτων φρέσκου νερού.

Οι επιλέξιμοι τύποι επενδύσεων είναι:

      • Κατασκευή νέας υποδομής διοχέτευσης ανακυκλωμένου νερού, επέκταση/βελτίωση υφιστάμενης υποδομής του δικτύου άρδευσης από το οποίο θα διοχετεύεται το ανακυκλωμένο νερό,
      • Κατασκευή υποδομής για αποθήκευση ανακυκλωμένου νερού
      • Δικαιούχος του Μέτρου είναι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Προκήρυξης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ