Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 4.1 "Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων"Μέσω του Καθεστώτος παρέχετε ενίσχυση για υλοποίηση επενδύσεων σε γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Το Καθεστώς χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το είδος και το ύψος της επένδυσης.

Κατηγορία Α «Κλιματικά έξυπνη γεωργία»

• Συνολική επένδυση €5.000 μέχρι €80.000

• Επενδύσεις που συμβάλουν:

      1. Στην εξοικονόμηση ύδατος
      2. Στη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων (η επένδυση μπορεί να ξεπερνά τις €80.000)
      3. Παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Κατηγορία Β «Εκσυγχρονισμός γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

• Ενίσχυση όλων των επενδύσεων

• Ελάχιστο ύψος επένδυσης €15.000 στις ορεινές περιοχές και €30.000 στις υπόλοιπες περιοχές

• Μέγιστη ενίσχυση ανά προκήρυξη: €400.000 και €600.000 για συμμετέχοντες στο Μέτρο 6 «Ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών»Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράταση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Α&Β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης (Κτηνοτροφικά).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση Β.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση Α.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση (Κτηνοτροφικά).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Dieukrinisi 4.1_3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Dieukrinisi 4.1_2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Dieukrinisi 4.1_1.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Επιλέξιμες Δαπάνες.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Επιλέξιμες Δαπάνες (Κτηνοτροφικά).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενδεικτικές Ανάγκες σε νερό.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενδεικτικές τιμές καλλιεργειών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση 4 1 και 6 1.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ