Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 1.2 "Δράσεις ενημέρωσης και επίδειξης"Το Τμήμα Γεωργίας πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης που αποσκοπούν στην διάδοση πληροφοριών σχετικά με την γεωργία και την δασοκομία στοχεύοντας στη μεταφορά γνώσεων προς τους δικαιούχους σχετικά με την επαγγελματική τους ενασχόληση. Η ενημέρωση θα γίνεται μέσω εκθέσεων, συναντήσεων, παρουσιάσεων και μέσω έντυπων ή ηλεκτρονικών εντύπων.

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του Καθεστώτος θα πραγματοποιούνται δράσεις επίδειξης για παρουσίαση νέων τεχνολογίων, βελτιωμένων μηχανημάτων, νέων πρακτικών καλλιέργειας και προστασίας καλλιεργειών. Οι επιδείξεις θα πραγματοποιούνται είτε σε αγροκτήματα ή σε άλλο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεωργοί, κτηνοτρόφοι και δασοκαλλιεργητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξηΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Προκήρυξης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ