Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 1.3 "Βραχυπρόθεσμες επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση"


Στο πλαίσιο του Καθεστώτος χρηματοδοτούνται ανταλλαγές και επισκέψεις γεωργών και δασοκόμων σε εκμεταλλεύσεις του εξωτερικού με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχόντων για καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες καθώς και για να ενημερωθούν για εξειδικευμένες πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες.

Δικαιούχοι είναι οργανισμοί με νομική υπόσταση οι οποίοι έχουν πεδίο ενασχόλησης το γεωργικό ή/και δασοκομικό τομέα
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Καθεστώτος 1.3 (2η Προκήρυξη).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Καθεστώς 1 3 Αίτηση συμμετοχής Προκήρυξη 2.pdfocx Καθεστώς 1 3 Αίτηση συμμετοχής Προκήρυξη 2 Ηλεκτρονική.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 1 3 2η Προκήρυξη.pdflsx Αντίγραφο του ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ- Συμμετέχοντες.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Παράταση 1 3_2019.pdf


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ