Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 1.3 "Βραχυπρόθεσμες επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση"


Στο πλαίσιο του Καθεστώτος χρηματοδοτούνται ανταλλαγές και επισκέψεις γεωργών και δασοκόμων σε εκμεταλλεύσεις του εξωτερικού με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων των συμμετεχόντων για καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες καθώς και για να ενημερωθούν για εξειδικευμένες πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες.

Δικαιούχοι είναι οργανισμοί με νομική υπόσταση οι οποίοι έχουν πεδίο ενασχόλησης το γεωργικό ή/και δασοκομικό τομέα
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 1 3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Μέτρου 1.3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση συμμετοχής 1.3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διευκρίνηση 1.3.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ