Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 1.1 "Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων"


Μέσω του Καθεστώτος θα υλοποιούνται από το Τμήμα Γεωργίας, προγράμματα κατάρτισης τόσο για υφιστάμενους γεωργούς όσο και για νέους γεωργούς πρώτης εγκατάστασης.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιούνται με τη μορφή σειράς μαθημάτων, εργαστηρίων, μαθημάτων μέσω διαδικτύου και επιδείξεων. Τα προγράμματα κατάρτισης θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων θέματα όπως διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, γεωργική λογιστική, προγραμματισμός παραγωγής, μάρκετινγκ, συσκευασία τυποποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων καθώς και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Πέραν των πιο πάνω θα προσφέρονται προγράμματα κατάρτισης με ειδική θεματολογία που θα εξυπηρετούν τους στόχους της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 όπως βιολογική γεωργία, αρδεύσεις και εξοικονόμηση νερού, ορθή χρήση φυτοφαρμάκων, αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, πολλαπλή συμμόρφωση και εξειδικευμένα προγράμματα σε διάφορους κλάδους παραγωγής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και δασοκαλλιεργητές που πληρούν τις προυποθέσεις που ορίζονται στα έγγραφα της προκήρυξηςΣχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Προκήρυξης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Ενημέρωσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση_.pdf


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ