Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 8.5 "Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων"


Το Καθεστώς 8.5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις δράσεις:

Δράση 8.5.1: Επενδύσεις βελτίωσης της αξίας των δασών ως δημοσίου αγαθού
Επενδύσεις σε υποδομές για αναψυχικές δραστηριότητες και για βελτίωση των εμπειριών του κοινού στα δάση.

Δράση 8.5.2: Δράσεις και έργα για τη διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στα δάση

Δραστηριότητες απομάκρυνσης χωροκατακτητικών ειδών στα δάση και έργα ενίσχυσης/διατήρησης της βιοιποικιλότητας.

Δράση 8.5.3: Αραιώσεις σε πυκνές συστάδες δασώσεων/αναδασώσεων για βελτίωση της ανθεκτικότητας των δασών

Αραιώσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της δομής των δασών που δημιουργήθηκαν από δασώσεις ή/και αναδασώσεις, στην αύξηση των ποσοτήτων άνθρακα που βρίσκεται αποθηκευμένος σε αυτά και στη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους στην αλλαγή του κλίματος.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.5 και 8.3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β΄ FINAL 8.5 Εγχειρίδιο Εφαρμογής 2019-07-31.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat FINAL 8.5 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΟΣΗ 2 2019-07-31.pdf


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ