Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 8.3 "Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων"


Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση και κατ' επέκταση η βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και των δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί ο αυξανόμενος κίνδυνος.

Στο πλαίσιο του Καθεστώτος χρηματοδοτούνται τα ακόλουθα έργα:

  • Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών
  • Διαχείριση της βλάστησης (καύσιμης ύλης) με στόχο τη μείωση του κινδύνου έναρξης και επέκτασης δασικών πυρκαγιών
  • Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση Καθεστώτος 8.5 και 8.3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat FINAL 8 .3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Β ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΟΣΗ 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat FINAL Εγχειρίδιο Εφαρμογής 8.3 -2η προκήρυξη.pdfocx Ανακοίνωση παράτασης Καθεστώτων 8.3 και 8.5_2019.docx


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ