Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

2η τροποποίηση
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Programme_2014CY06RDNP001_3_1_el.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat II. Βάση εκκίνησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat II. Audit Timetable.pdflsx ΙΙ. 2018 02 16 Com-Base annex II_.xlsxlsx ΙΙ. 2018 01 24 Calculations.xlsxlsx V. Αναλυτική κατανομή Πόρων_2η τροποποίηση_271117 (2).xlsx


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ