Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Β' Προκήρυξη Μέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας»

08/07/2019

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, ανακοινώνει τη δεύτερη προκήρυξη του Μέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας».

Το Μέτρο καλύπτει τις δαπάνες που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε σύστημα ποιότητας καθώς και τις δαπάνες ελέγχων / πιστοποίησης για τα πρώτα 5 έτη ένταξης σε σύστημα ποιότητας. Για την 2η προκήρυξη του Καθεστώτος δικαίωμα συμμετοχής έχουν γεωργοί και ομάδες γεωργών που είναι νέοι συμμετέχοντες στα ακόλουθα δύο συστήματα ποιότητας:

- Βιολογικά προϊόντα (φυτική και ζωική παραγωγή)

- Κολοκάσι Σωτήρας / Κολοκάσι – Πούλλες Σωτήρας (ΠΟΠ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης είναι €1.500.000 και αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τις 8 Ιουλίου μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2019 στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ενημερωτικό Έντυπο του Καθεστώτος από τα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ