Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 3.1 "Ενίσχυση για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας"


Το Καθεστώς καλύπτει πάγιες δαπάνες γεωργών και ομάδων παραγωγών που είναι νέοι συμμετέχοντες στα πιο κάτω συστήματα ποιότητας/πιστοποίησης:

α) Κοινοτικά συστήματα ποιότητας

β) Εθνικά συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων

γ) Εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων τα οποία αναγνωρίζονται από αρμόδιο Όργανο

Επιλέξιμα για χρηματοδότηση στην δεύτερη προκήρυξη του Καθεστώτος είναι τα βιολογικά προϊόντα και το Κολλοκάσι - Πούλες Σωτήρας

Δεύτερη Προκήρυξη: 8 Ιουλίου - 23 Σεπτεμβρίου 2019

Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Μέτρου 3.1_β προκήρυξη.pdfΕγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Μέτρου 3.1_β προκήρυξη.pdfΑίτηση  3.1 Β΄ΠΡΟΚ..pdfΑίτηση 3.1 Β΄ΠΡΟΚ..pdfΑίτηση  3.1 Β΄ΠΡΟΚ..pdfΑίτηση 3.1 Β΄ΠΡΟΚ..pdf


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση 3.1 Β΄ΠΡΟΚ..pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ATT7AP5Q.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Μέτρου 3.1_β προκήρυξη.pdf


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ