Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Καθεστώς 16.1 "Στήριξη για την εγκαθύδριση και λειτουργία Επιχειρισιακών Ομάδων"


Στο πλαίσιο του Καθεστώτος θα παρέχεται ενίσχυση για την σύσταση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων οι οποίες θα εφαρμόζουν πιλοτικά προγράμματα που θα στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ανταγωνιστικότητα των παραγόμενων προϊόντων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων, στην καλύτερη ένταξη των πρωτογενών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στην αλυσίδα τροφίμων και στην βελτίωση της προστιθέμενης αξίας στα γεωργικά προϊόντα.
Δικαιούχοι

    · Υπό σύσταση επιχειρησιακές ομάδες

    · Εγκριμένες επιχειρησιακές ομάδες.


Στις επιχειρησιακές ομάδες θα πρέπει να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς τουλάχιστον ένας παραγωγός ή δασοκομος ή ομάδα παραγωγών και τουλάχιστον ένας από τους πιο κάτω: ερευνητικοί φορείς, παράγοντες της αγοράς (π.χ. στον τομέα της προώθησης - διάθεσης ή/και μεταποίησης) καθώς και άλλοι συνεργαζόμενοι φορείς οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Καθεστώτος.
Ύψος Ενίσχυσης

Για τη σύσταση και εγκαθίδρυση των επιχειρησιακών ομάδων το μέγιστος ύψος ενίσχυσης ανέρχεται στις €2.000

Για τις δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του πιλοτικού έργου το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 80% των επιλέξιμων δαπανών με εξαίρεση τις επενδυτικές δαπάνες όπου το ποσοστό ενίσχυσης θα ανέρχεται στο 60%

Το ποσό ενίσχυσης των έργων θα κυμαίνεται μεταξύ €10.000 και €100.000.


ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α' Φάση 15 Ιανουαρίου 2018 - 13 Ιουλίου 2018

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ A' Φάση 15 Ιουλίου - 14 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Β ΄ΦΑΣΗΣ - 23 Δεκεμβρίου 2019 - 30 Απριλίου 2020 (για Ε.Ο. της Α΄προκήρυξης)
- 31 Ιουλίου 2020 (για Ε.Ο. της Β' προκήρυξης)


Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αίτηση - Καθεστώς 16.1(Φάση Β).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Eφαρμογής - Eνημέρωση Aιτητών-Καθεστώς 16.1(Φάση Β).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προκήρυξη _ Ανακοίνωση Μέτρου 16.1 (Β΄Φάση).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Σύμφωνο Συνεργασίας - Καθεστώς 16.1(Φάση Β).pdfocx Αίτηση - Καθεστώς 16.1(Φάση Β) - Ηλεκτρονική συμπλήρωση.docxocx Σύμφωνο Συνεργασίας - Καθεστώς 16.1(Φάση Β) - Ηλεκτρονική Συμπλήρωση.docxocx Διευκρίνιση Καθεστώς 16.1(Φάση Β) Τροποποίηση.docxocx Ανακοίνωση Μέτρου 16.1(Φάση Β) - Α' Προκήρυξη 20032020.docx


Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ετοιμασία Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2021-2027

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ