Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Β' προκήρυξη Δασικών Καθεστώτων 8.3 και 8.5

31/07/2019

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Δασών ανακοινώνουν ότι τα πιο κάτω Καθεστώτα προκηρύσσονται ως ακολούθως:
Καθεστώς
Περίοδος υποβολής αιτήσεων
Προϋπολογισμός

8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
30 Ιουλίου15 Οκτωβρίου 2019 (παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019)
750.000
8.5 «Επενδύσεις οι οποίες βελτιώνουν την ανθεκτικότητα και την περιβαλλοντική αξία των δασικών οικοσυστημάτων»
30 Ιουλίου – 15 Οκτώβριου 2019 (παράταση μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019)
1.262.000


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώΥπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ