Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Πρόοδος υλοποίησης ΠΑΑ 2014-2020

10/04/2019

To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Διαχειριστική Αρχή ΠΑΑ 2014-2020) ενημερώνει ότι οι ενδιάμεσοι ποσοτικοί στόχοι που είχαν τεθεί, στην αρχή της προγραμματικής περιόδου, έχουν επιτευχθεί στο σύνολο τους και για τις έξι θεματικές προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020.
Σημειώνεται επίσης ότι με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ε.Ε. σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τα Κράτη Μέλη την περίοδο από 1/1/2014 μέχρι 31/1/2019, η Κύπρος έχει απορροφήσει ποσό €50,43 εκ. εκ των €132,24 εκ., ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40,6% της συνολικής δημόσιας δαπάνης (για τον υπολογισμό του ποσοστού εξαιρείται το αποθεματικό επίδοσης). Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος στο σύνολο των Κρατών Μελών φτάνει στο 38,8%.Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ