Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


Ανακοίνωση Προκήρυξης Καθεστώς 4.3.1 "Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη"

16/06/2023

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών ανακοινώνουν την Ε‘ Προκήρυξη του Καθεστώτος 4.3.1 «Χωροταξική Κτηνοτροφική Ανάπτυξη».


Δικαιούχος του Καθεστώτος 4.3.1 είναι το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κλάδος Χρήσης Γης και Ύδατος). O Προϋπολογισμός της Ε’ Προκήρυξης ανέρχεται στο €1.000.000.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Μονάδα Εξουσιοδότησης Πληρωμών του Τμήματος Γεωργίας στη Λευκωσία από 8 Ιουνίου 2023 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ανακοίνωση 4 3.1- Ε' Προκήρυξη.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 4.3.1-Ε Προκήρυξη.pdf


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ