ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρο 7


Μέτρο 7 «Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»


Το Μέτρο στοχεύει στην ανάπτυξη της υπαίθρου με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου των αγροτικών περιοχών καθώς και την υλοποίηση έργων υποδομής που θα συμβάλουν στην βελτιώση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Τα έργα υποδομής στο πλαίσιο του Μέτρου δεν θα υλοποιούνται σε αστικές περιοχές.

Στο πλαίσιο του Μέτρου εφαρμόζονται τα ακόλουθα Καθεστώτα

Καθεστώς
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
28 Ιουλίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Νοεμβρίου 2017
30 Νοεμβρίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Ιανουαρίου 2018
23 Απριλίου 2018
31 Μαϊου 2018
28 Ιουλίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Νοεμβρίου 2017
30 Νοεμβρίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Ιανουαρίου 2018
28 Ιουλίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Νοεμβρίου 2017
30 Νοεμβρίου 2016
Προκήρυξη Ακάμα
15 Ιανουαρίου 2018No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2019,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠεριβάλλοντοςΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής