ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλωσήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αποτελεί το κύριο εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και της κυπριακής υπαίθρου, αφού αποτελείται από μια σειρά μέτρων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 αναμένεται να διατεθούν €243 εκ. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης συνεισφέρει στο Πρόγραμμα το 53% της συνολικής δημόσιας δαπάνης ενώ το υπόλοιπό ποσό θα διατεθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Εθνική Συμμετοχή.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων όπως γεωργοί, ομάδες παραγωγών, επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασίες, κυβερνητικά τμήματα και άλλους φορείς.

Μεταβατική Περίοδος 2021-2022

Λόγω της καθυστέρησης στην υιοθέτηση των Κανονισμών της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ) αποφασίστηκε όπως η εφαρμογή των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης επεκταθεί κατά δύο έτη. Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραχώρησε για το Πρόγραμμα της Κύπρου ένα πρόσθετο ποσό ύψους 64,2 εκ. για διενέργεια ενός νέου κύκλου προκηρύξεων την διετία 2021-2022. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να διατεθεί ως δημόσια δαπάνη ένα πρόσθετο ποσό περί τα 100 εκ.

Τελευταία Νέα


04/06/2024 - 10η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΑΑ 2014-2020 και 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠεριβάλλοντοςΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής