Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 

Νέα και Εκδηλώσεις


3η προκήρυξη Καθεστώτος 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

17/06/2024

Tο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, (Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και το Τμήμα Δασών ανακοινώνουν την 3η προκήρυξη του Καθεστώς 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων».

Βασικός σκοπός του Καθεστώτος είναι η ενίσχυση και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος προστασίας των δασών και των δασωδών εκτάσεων από τις πυρκαγιές.

Τα επιλέξιμα έργα στην παρούσα προκήρυξη είναι:

Α) Δημιουργία και συντήρηση προστατευτικών υποδομών:

· Κατασκευή υδατοδεξαμενών.

· Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας.

Β) Εγκατάσταση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών:

· Κατασκευή πυροφυλακίων.

· Ανάπτυξη και βελτίωση υφιστάμενου συστήματος τηλεπικοινωνιών.

Δικαιούχοι του Καθεστώτος ανάλογα με το έργο είναι: τα φυσικά πρόσωπα ή οι ενώσεις τους, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή οι ενώσεις τους, το Τμήμα Δασών, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Εκκλησιαστικές, Μοναστηριακές και άλλες Θρησκευτικές Αρχές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο της 3ης προκήρυξης του Καθεστώτος ανέρχεται στις €800.000. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 18 Ιουνίου μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εγχειρίδιο Εφαρμογής - Ενημέρωση Αιτητών Καθεστώτος 8.3 - Έκδοση 3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat FINAL 8 .3 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Γ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 3.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Δήλωση αποδοχής όρων για επί ιδίω κινδύνω - Καθεστώς 8.3 Γ' Προκήρυξη.pdf


Στρατηγικό Σχεδίο Κοινής Αγροτικής Πολτικής 2023-2027

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Διαφημιστικό σποτ

facebook Υπουργείου ΓΑΑΠ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαφημιστικό Σπότ μεταβατικής περιόδου 2021-2022

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

ΕΑΔ

ΙΓΕ