ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ενεργά Μέτρα


Στο παρόν στάδιο αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν στα ακόλουθα Μέτρα

Μέτρο
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομήνια λήξης υποβολής αιτήσεων
Μέτρο 12 « Ενίσχυση στο πλαίσιο NATURA 2000 και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα»
18 Μαρτίου 2019
18 Απριλίου 2019 (14 Μαϊου με ποινή)
Μέτρο 13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα»
18 Μαρτίου 2019
18 Απριλίου 2019 (14 Μαϊου με ποινή)
Καθεστώς 1.3 " Βραχυπρόθεσμες επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση"
8 Φεβρουαρίου 2019
8 Απριλίου 2019
6 Απριλίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2019,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠεριβάλλοντοςΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής