ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρο 19


Μέτρο 19 "Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER"

Το LEADER είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωση μέσα από την οποία οι φορείς των αγροτικών περιοχών συνενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργούν τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες εφαρμόζουν ολοκληρωμένες στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η ανάπτυξη στην περιοχή τους.Το Μέτρο θα εφαρμοσθεί στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά αναπτυξιακά προβλήματα με στόχο τη αντιμετώπιση της αναπτυξιακής τους υστέρησης, τόσο στους τομείς της τοπικής οικονομίας, όσο και στους τομείς των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους.

Στις 4 Μαϊου 2016 υπογράφηκαν συμβάσεις μεταξύ των 4 ΟΤΔ και του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Οι 4 εγκρεκριμένες ΟΤΔ που θα υλοποιήσουν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:

Στο πλαίσιο του Μέτρου LEADER θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα Καθεστώτα

Καθεστώς
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
18 Ιανουαρίου 2016
16 Φεβρουαρίου 2016
η προκήρυξη υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται απο την κάθε ΟΤΔ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους
στην κατήγορια ¨Ενεργά Μέτρα" παρουσίαζονται οι ενεργές προκηρύξεις
24 Οκτωβρίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023
27 Ιουνίου 2016
30 Οκτωβρίου 2023No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2020,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠεριβάλλοντοςΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής