ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μέτρο 14


Μέτρο 14 "Καλή διαβίωση των αιγοπροβάτων"

Το Μέτρο θα έχει εφαρμογή σε όλους τους κτηνοτρόφους/ ιδιοκτήτες προβάτων ή/και αιγών με ελάχιστο κριτήριο τον αριθμό παραγωγικών προβατίνων/ θηλυκών αιγών τα 34 ζώα.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να αναλάβουν ένα διετές σχέδιο καλής διαχείρισης για την ευημερία των αιγοπροβάτων το οποίο θα περιλαμβάνει ετήσια ανασκόπηση της ευημερίας των αιγοπροβάτων, παρακολούθηση και τήρηση στοιχείων της ευημερίας των αιγοπροβάτων, ετήσιο σχέδιο προληπτικών ελέγχων. Παράλληλα υποχρεούνται να τύχουν εκπαίδευσης από το Τμήμα Γεωργίας σχετικής με τις επιλέξιμες δράσεις του μέτρου.

Πέραν των πιο πάνω βασικών προϋποθέσεων για ένταξη στο μέτρο οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να αναλάβουν τουλάχιστον 3 από τις πιο κάτω 4 δράσεις:


  Α. Εφαρμογή βιοασφάλειας

  B. Διατήρηση σωματικής κατάστασης και εξάλειψη των ευνουχισμών

  Γ. Πρόληψη παραγόντων που προκαλούν χωλότητα

  Δ. Έλεγχος για ακάρεα, τσιμπούρια, ψύλλους και ψείρες

  Πρώτη Προκήρυξη

  24 Απριλίου 2017 μέχρι 31 Μαΐου 2017

  Προϋπολογισμός: €4.000.000

Υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας

Δεύτερη Προκήρυξη

22 Απριλίου 2019 μέχρι 6 Μαϊου 2019
Προϋπολογισμός: €4.000.000
Υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας

Τρίτη Προκήρυξη

25 Μαϊου 2020 μέχρι 15 Ιουνίου 2020

Προϋπολογισμός €1.000.000

Υποβολή αιτήσεων στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας

No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και ΠεριβάλλοντοςΠρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής